Suurenna  Pienennä  Pan  
1:2 000
1:5 000
1:20 000
1:4 000
1:10 000
1:30 000

Tulostettava
ote:

Aineisto päivitetty palvelimelle 19.10.2009 Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:63 590           6773595.000, 2475710.000 (p, i)