Suurenna  Pienennä  Pan  
1:2 000
1:5 000
1:20 000
1:40 000
1:4 000
1:10 000
1:30 000

Tulostettava
ote:

Taajama
Haja-asutus alue

Aineisto päivitetty palvelimelle 26.06.2006 Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:210 278           6879500.000, 1563500.000 (p, i)