Suurenna  Pienennä  Pan  
1:1 000
1:4 000
1:10 000
1:30 000
1:2 000
1:5 000
1:20 000
1:40 000

Tulostettava
ote:

Taajamat
Haja-asutus alue
Kaavayhdistelmä

Aineisto päivitetty palvelimelle 31.05.2004 Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:104 449           6710440.881, 2441402.621 (p, i)