Suurenna  Pienennä  Pan  
1:2 000
1:5 000
1:20 000
1:40 000
1:100 000
1:4 000
1:10 000
1:30 000
1:50 000

Tulostettava
ote:

Taajama
Haja-asutus alue

Aineisto päivitetty palvelimelle 30.01.2015 Pikakäyttöohje Käyttöohje SWECO Finlandin kotisivuille På svenska
Mittakaava 1:142 769           6791548.580, 1536708.330 (p, i)